2013-08-09 19:20:20
Tytuł artykułu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:
Rodzaj zmiany: Edycja dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej


2013-08-09 19:20:20
Tytuł artykułu: INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI :
Rodzaj zmiany: Edycja dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-08-09 19:20:20
Tytuł artykułu: Pytania do przedmiotu zamówienia: NR 313692 Z DNIA 5.08.2013 R.:
Rodzaj zmiany: Utworzenie dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-08-09 19:16:29
Tytuł artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM:
Rodzaj zmiany: Edycja dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-08-09 19:16:29
Tytuł artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM:
Rodzaj zmiany: Edycja dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-08-09 19:13:27
Tytuł artykułu: INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI :
Rodzaj zmiany: Edycja dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-08-09 19:13:27
Tytuł artykułu: INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI :
Rodzaj zmiany: Edycja dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-08-09 19:12:59
Tytuł artykułu: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM:
Rodzaj zmiany: Edycja dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-08-09 19:12:59
Tytuł artykułu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:
Rodzaj zmiany: Edycja dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-08-09 19:12:59
Tytuł artykułu: INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI :
Rodzaj zmiany: Utworzenie dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-08-08 13:51:37
Tytuł artykułu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:
Rodzaj zmiany: Edycja dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-08-08 13:51:37
Tytuł artykułu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:
Rodzaj zmiany: Edycja dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-08-08 13:49:19
Tytuł artykułu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:
Rodzaj zmiany: Utworzenie dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-08-05 20:37:59
Tytuł artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM:
Rodzaj zmiany: Utworzenie dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-06-30 21:42:29
Tytuł artykułu: Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Rodzaj zmiany: Utworzenie dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-06-10 20:09:11
Tytuł artykułu: Nabór na wolne stanowisko pracy - księgowy:
Rodzaj zmiany: Utworzenie dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-05-07 10:32:31
Tytuł artykułu: Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Rodzaj zmiany: Utworzenie dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2013-04-12 12:18:30
Tytuł artykułu: Nabór na wolne stanowisko pracy - księgowy:
Rodzaj zmiany: Utworzenie dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2012-11-14 09:21:34
Utworzenie nowego menu pod nazwą: [Projekty unijne]. Wprowadził: Iwona Skrzypczyk-Sikora

2012-11-14 09:20:05
Tytuł artykułu: Projekt - Dzieci naszą przyszłością:
Rodzaj zmiany: Edycja dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2012-11-14 09:20:05
Tytuł artykułu: Projekt - Dzieci naszą przyszłością:
Rodzaj zmiany: Edycja dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2012-11-14 09:18:55
Tytuł artykułu: Projekt - Dzieci naszą przyszłością:
Rodzaj zmiany: Utworzenie dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2012-09-05 11:43:58
Tytuł artykułu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi:
Rodzaj zmiany: Utworzenie dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2012-08-10 08:33:28
Tytuł artykułu: Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Rodzaj zmiany: Utworzenie dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej

2012-08-03 13:41:37
Tytuł artykułu: Informacje dodatkowe dot. numeru ogłoszenia: 275000 - 2012:
Rodzaj zmiany: Utworzenie dokumentu
Wytworzone przez: Biernat Błażej
Wprowadzone przez: Biernat Błażej


[1]  [2]  [3]  [4]